Skriv ut den här sidan

Sjukgymnastik/Fysioterapi

En sjukgymnast/fysioterapeut undersöker, behandlar samt förebygger och rehabiliterar sjukdomar och skador. Det sker med olika typer av övningar, träningsmetoder och behandlingar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Den viktigaste uppgiften är att förmedla kunskap om sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelsen kan användas som medel för att leva ett bra och aktivt liv.

Sjukgymnastik på Rehab Nordost Täby

Vi erbjuder:

  • Barnsjukgymnastik
  • Mottagningsbesök 
  • Hemrehabilitering 
  • Hjälpmedel 
  • Grupper