Skriv ut den här sidan

Naturunderstödd rehabilitering

Naturunderstödd rehabilitering (NuR) är en upplevelsebaserad rehabiliteringsinsats i grupp som Stockholms läns landsting bedriver som ett pilotprojekt. Verksamheten riktar sig till dig som är i arbetsför ålder och sjukskriven på grund av utmattningssyndrom eller annan stressrelaterad ohälsa.

Rehabiliteringen innefattar bland annat teorigenomgångar och gruppsamtal för att få ökad kännedom om stress, sjukdomsförlopp samt betydelsen av återhämtning. Olika verktyg för stresshantering presenteras, så som avspänningsövningar, tai-chi/yoga och meditationer. Dessutom är genomgång av balans i vardagen en viktig del. Allt syftar till att kunna göra hållbara beteendeförändringar på längre sikt.

Som deltagare får du under cirka 12 veckor delta i NuR. Gruppen träffas tisdagar, onsdagar och fredag 9-12 i Rönninge By.

Om du vill delta i NuR kommer du att få träffa behandlingsteamet för bedömningssamtal. Vid dessa samtal får du berätta mer om dig själv och din situation samt fylla i olika självskattningsformulär.

Du som är intresserad kan kontakta din husläkare eller ringa rehabkoordinator Marianne Baker på telefon 08-12340830.