Skriv ut den här sidan

Dietist

Du som behöver hjälp av en dietist är välkommen till oss.

Hos oss kan du få rådgivning av dietist och delta i gruppverksamhet om du vill. Våra dietister kan också göra hembesök om du inte skulle ha möjlighet att själv komma till mottagningen. 

En dietist jobbar med sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vid många sjukdomar är anpassad kost en viktig del av behandlingen.
Utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och sina specifika kunskaper om matens betydelse för hälsa och sjukdom ger en dietist kostbehandling och kostinformation vid t.ex. diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, födoämnesintolerans, mag- och tarmsjukdomar, KOL och undernäring.