Skriv ut den här sidan

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, neuroteam, hemrehabiliteringsteam, kiropraktorer och administrativ personal.